Choď na obsah Choď na menu
 


O nás

Kto sme?

Sme nezisková organizácia, občianske združenie. Združujeme Nepočujúcich v Levickom okrese.

"Základná organizácia Nepočujúcich" bola založená v roku 23.4.1983 ustanovujúcou členskou schôdzou. Mala 33 členov celo okresnou pôsobnosťou. Sídlila v budove KS Junior v Leviciach. Neskôr sa organizácia presťahovala do DK Družba na Nám. Hrdinov v Leviciach. V týchto priestoroch sme boli do septembra 2007.

Od októbra 2007 až do októbra 2010 sme nemali žiadne priestory a tak sme sa začali stretávať v Bowling clube na Mlynskej ul. v Leviciach.

V novembri 2010 sme získali od MsÚ Levice priestor na Tekovskej 6 v Leviciach. Priestory si delíme aj s inými organizáciami zdravotne postihnutých (ďalej len ako "ZP").

 

laugh  heart  yes

 

       Poslaním Centra Nepočujúcich ANEPS Levice (ďalej len ako "CN ANEPS Levice") je aktívne pomáhať občanom so sluchovým postihnutím (ďalej len ako "SP") k plnohodnotnému životu v spoločnosti.

       Vytvárať špecifické podmienky pre ich rozvoj, uspokojovanie potrieb a záujmov členov ako aj nečlenov, informovať ich o svojej činnosti.

       Systematicky obhajovať práva, špecifické záujmy a intenzívne presadzovať ich riešenie.

       Oboznamovať verejnosť s problematikou SP s cieľom, aby spoločnosť občanov so SP vnímala ako svoju integrovanú súčasť.

CN ANEPS Levice poskytuje hlavne:

- Sociálne poradenstvo

- Sociálnu prevenciu

- Informácie o kompenzačných pomôckach pre SP

- Tlmočnícke služby pre Nepočujúcich (NP)

- Organizujeme rôzne akcie (spoločenské, kultúrne, športové) podľa záujmu SP spoluobčanov.